Študije primerov

EUMASS

Obstaja segment konferenc, kjer je pomembno vedeti o udeležencih KDO, KDAJ in KOLIKO časa je prisoten na dogodku. Govorimo o reguliranih konferencah. Določeni poklici potrebujejo ustrezno znanje, bodisi ga pridobivajo na novo ali pa ga morajo v skladu z zakonodajo obnavljati. Izobraževanja in preverjanje znanj poteka s strani zbornic, katere podeljujejo licence kot dovoljenje za opravljanje dela. Te licence lahko pridobijo in obnovijo z licenčnimi točkami ali CPD (Continuing Professional Development). Med te poklice štejemo medicino, arhitekturo, inženirstvo, pravo, šolstvo, športne trenerje ,… V večino razvitih državah po svetu so določeni omenjeni regulirani poklici določeni zakonsko: Na teh (reguliranih) konferencah 1 ura prisotnosti pomeni 1 kreditno točko.

Problem

Problem, ki smo ga zaznali je, da se pogosto ne preverja, kljub temu da je določeno z zakonom, časovne udeležbe na posameznem predavanju, ki naj bi bilo zagotovilo, da posamezna oseba v poklicu, ki je osnovan na licenci, pridobiva dovolj znanja, le tega pa nato aplicira na družbo. Pogosto smo dobili izgovore, da tega ne preverjajo dovolj resno zaradi gneče na vhodih v predavalnico. STorej, zaradi tehnične omejenosti in “prijaznosti” (“customer experience”), da ni omenjenih dolgih vrst in gneče pri kontroli prehodov v dvorane, le to redko izvajajo, čeprav bi morali. Podoben odgovor je še bolj pogost na običajnih konferencah, torej zaradi gneče pri vstopih v dvorane. To je bil glavni razlog za razvoj RFID UHF stolpa, ki avtomatsko beleži čas prehoda posameznika.

Rešitev

Prva referenca iz vidika reguliranih konferenc je bila EUMASS konferenca (Kongres Evropskega združenje zdravnikov v zavarovalniški medicini in socialnem zavarovanju ), ki je bila v Ljubljani. Za naročnika smo izvedli spletno prijavo za udeležence in njihove spremljevalca-ko, vsak udeleženec je po prijavi in plačilu prejel vstopnico s katero se j lahko registriral na samem dogodku. Ob registraciji je prejel akreditacijo, ki je vsebovala RFID UHF čip preko katerega smo lahko sledili prisotnost udeležbe.Ko je šel posameznik mimo RFID UHF stojal, se je posameznika zabeležilo. Vsak, ki je bil prisoten vsaj 80% časa je avtomatsko dobil elektronsko anketo/test na svoj email naslov. Vprašanja so bila znana, torej bil je zaprt tip testa. Točke se je pridobivalo na podlagi uspešnosti na testu.

RFID UHF stolpi so svojo nalogo opravičili, nikoli ni bilo gneče zaradi kontrole prehoda (beleženje ura vstopa in ura izstopa).

Kaj so s tem pridobili:
  • Organizatorji: manjša gneča , manj zaposlenih oseb (nižji stroški)kot je potrebno pri ročnem skeniranju ob kontroli prehoda
  • Udeleženci: manj čakanja in gužvanja in s tem boljšo uporabniško izkušnjo
  • Predavatelji: točno število prisotnih, časovno prisotnost, natančen popis prisotnih oseb